Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin Konkursu " Sukienka dla księżniczki"

REGULAMIN KONKURSU " SUKIENKA DLA KSIĘŻNICZKI"

   1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu jest właścicielka marki Ewa Płatek Kids. Fashion  Ewa Kopeć

ul. Międzyleska 2-4 50-514 Wrocław

2.Konkurs zostanie przeprowadzony na portalach społecznościowych Facebook i Instagram 

3 Właściciel portalu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za  przebieg  konkursu 

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust 1 pkt.9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r ( Dz. U.04.4.27 z późn. zm) i nie podlega regułom zawartym w w/w. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy

5. Odpowiedzi na pytanie " dlaczego Twoja córka jest księżniczką "należy udzielić w komentarzu pod postem o nazwie " konkurs"

6. Konkurs przeprowadzony jest od dnia 8.01.2021 do 15 .01. 2021 do godz. 19 :00

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 18.01.2021 o godz. 20:00

 

2

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna będąca fanem oficjalnego fanpaga marki Ewa Płatek Kids Fashion na Fcebook .com i Instagram 

2.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie ewaplatek.kids.fashion ( regulamin konkursu)

b) spełnienie warunków podanych w pkt. 1 ppkt.5

 

3. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy firmy Organizatora  oraz  firmy współpracujące ze zleceniodawcą.

W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób o których mowa powyżej   (tj.małżonkowie , dzieci, rodzice, rodzeństwo)

3.

ZASADY KONKURSU NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie  konkursowe o treści " Dlaczego Twoja córka jest księżniczką?" umieszczone na portalu Facebook i Instagram

2 Nagrodę otrzyma osoba , która najbardziej kreatywnie odpowie na zadane pytanie konkursowe

3. Nagrodą w konkursie jest wybrana sukienka o wartości nie przekraczającej 300zł brutto

4 Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia wyników konkursu

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu , postanowień regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w dniu ogłoszenia wyników na mediach społecznościowych facebook i Instagram

7 Celem potwierdzenia zdobycia nagrody jest potwierdzenie przez osobę wgraną chęci odebrania nagrody, wysyłając  wiadomość poprzez komunikator Mesenger na facebooku lub wiadomości na Instagramie do Organizatora konkursu do 2 dni od daty otrzymania powiadomienia pod rygorem utraty prawa do nagrody

8 Ustalenia dotyczące modelu sukienki i rozmiaru  będą przeprowadzone z Ewą Kopeć właścicielką marki Ewa Płatek Kids Fashion

4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez jest podanie przez Uczestnika w konkursie prawdziwych danych osobowych tj. imienia ,nazwiska, adresu, telefonu, adresu email w celu umówienia terminu przekazania nagrody

2 W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi , które będą udzielone na zadane pytanie, wszystkie inne nie będą brane pod uwagę 

3. Podane dane będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody

5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie . Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych  oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl